dimecres, 24 de febrer de 2010

Visions Urbanes
Exposició “Visions Urbanes” d’Èric Rossell i Ester Molera, a Can Patalarga

La mostra s’inaugura el dissabte 6 de març a les vuit de la tarda i es pot visitar del 7 al 28 de març de 2010

Exposició de fotografia metropolitana.

Èric Rossell presenta Geometría Emotiva, una sèrie de fotografies que recullen una diversitat de detalls arquitectònics analitzats des d’un punt de vista abstrace i subjectiu.
Les finestres es desprenen de la seva funcionalitat, els detalls urbans prenen personalitat en un joc de formes i ombres. Els elements que en el dia a dia passen desapercebuts davant dels nostres ulls esdevenen el primer pla de visions geomètriques de l’entorn urbà. El treball s’inspira en el moviment d’abstracció fotogràfica en blanc i negre de principis del segle XX.

Ester Molera per la seva banda ens porta La vie se reflète irréelle avec les apparences du rêve.
El tema monogràfic dels aparadors neix al París de principis de S XX, en un moment de grans transformacions socials, arquitectòniques, ideològiques i artístiques. Els comerços reformen la seva imatge mostrant els objectes en vitrines per tal que incitin el consum als ciutadants. Els fotògrafs es cuiden de donar a conèixer la innovació a la població. Eugène Atget, considerat un dels pioners de la fotografia de ciutat, té una col•leció d’imatges dels aparadors de París. Es diferencia pel punt de vista personal i modern que sovint s’ha relacionat amb el moviment surrealista. El seu treball ha servit com a inspiració per aquesta col•leció.
Spectacles de la rue és el reflex d’una societat impregnada pel consum i el disseny. La personificació de les finestres de Barcelona. Una mirada personal. La caça d’imatges espontànies que ofereix la ciutat. Document d’una època de crisi en què les grans marques no deixen d’invertir per cridar l’atenció dels vianants. La diversitat de comerços en un mateix espai. La convivència d’un món real amb uns reflexes que ens transporten a un altre d’irreal i desconegut.

(Visiones Urbanas)

Èric Rossell presenta Geometría Emotiva, una série de fotografias que recogen una diversidad de detalles arquitectónicos analizados des de un punto de vista abstracto y subjetivo.

Las ventanas se desprenden de su funcionalidad, los detalles urbanos adquieren personalidad en un juego de formas y sombras. Los elementos que en el día a día pasan desapercibidos delante de nuestros ojos se convierten en el primer plano de visiones geométricas del entorno urbano. El trabajo se inspira en el movimento de abstracción en blanco y negro de principios del siglo XX.

Ester Molera nos acerca a La vie se reflète irréelle avec les apparences du rêve.

El tema monográfico de los escaparates de Paris de principios de s. XX, en un momento de grandes transformaciones sociales, arquitectónicas, ideológicas y artísticas. Los comercios rehacen su imagen mostrando los objetos en vitrinas para incitar el consumo a los ciudadanos. Los fotógrafos se encargan de dar a conocer la innovación a la población. Eugène Atget, considerado uno de los pioneros de la fotografía de la ciudad, tiene una colección de imágenes de escaparates de Paris. Se diferencia por el punto de vista personal i moderno que se suele relacionar con el movimiento surrealista. Su trabajo ha servido de inspiración para ésta colección.

Spectacles de la rue es un reflejo de una sociedad impregnada por el consumismo y el diseño. La personificación de las ventanas de Barcelona. Una mirada personal. La caza de imágenes espontáneas que ofrece la ciudad. Documento de una época de crisis en que las grandes marcas no dejan de invertir en llamar la atención de los peatones. La diversidad de comercios en un mismo espacio. La convivencia de un mundo real con unos reflejos que nos transportan a otro de irreal y desconocido.

dimecres, 17 de febrer de 2010

Natural E-Motion


Exposició Natural E-Motion d'Albert Arribas Forcada, a Can Patalarga.

La mostra s’inaugura el divendres 5 de febrer a les set de la tarda i es pot visitar del 6 al 28 de febrer de 2010.

Albert Arribas Forcada presenta els seus darrers treballs en l’exposició “Natural E-Motion”, del 5 al 28 de Febrer del 2010, al centre d’Art Can Patalarga de Manlleu.

L’exposició recull una vintena d’olis sobre tela en una gran varietat de formats.

El pintor ens apropa al seu mon pictòric, partint de l’elogi de la forma i el color, i passant per una temàtica on la natura, la ciutat, la llum i les formes delirants de la irracionalitat i l’inconscient es configuren en un tot que dóna peu al seu llenguatge personal.

“Si alguna virtut té l’art es la de ser dominador del caos, de controlar-lo i exposar-lo sintèticament, com a símbol d’afirmació d’una personalitat… En l’art l’home s’imposa a la natura i aquest es el camí en el que s’endinsa Albert Arribas Forcada… En un pla molt més real, el que compta és el vincle obsessiu amb l’experiencia humana, en una dualitat en què les formes i els colors transmeten el trànsit entre el dolor de l’experiència i la joia de poder expresar-la…”
El batec de la pintura, d'Albert Mercadé


Albert Arribas Forcada presenta sus últimos trabajos en la exposición "Natural E-Motion", del 5 al 28 de febrero de 2010, al centro de Arte Can Patalarga de Manlleu.

L'exposición recoge una veintena de oleos sobre lienzo en gran variedad de formatos.

El pintor nos acerca su mundo pictórico, partiendo del elogio de la forma y el color, y pasando por una temática donde la natura, la ciudad, la luz y las formas delirantes de la irracionalidad y l'inconsciente configuran un todo que da pie a su lenguaje personal.

"Si alguna virtud tiene el arte es la de ser dominador del caos, de controlarlo y exponerlo sintéticamente, como símbolo de d'afirmación de una personalidad... En el arte el hombre se impone a la natura y éste es el camino en el que se adentra Albert Arribas Forcada... En un plano mucho más real, lo que importa es el vínculo obsesivo con la experiencia humana, en una dualidad en que las formas y los colores transmiten el tránsito entre el dolor de la experiencia y el gozo de poder expresarla..."
El batec de la pintura, de Albert Mercadé

Des del principi

Des del 2007 són moltes les exposicions i activitats que hem realitzat i en les que hem col·laborat. Aquests són alguns dels nostres cartells!


(Desde el principio)

Desde el 2007 son muchas las exposiciones y actividades que hemos realizado y en las que hemos colaborado. Éstos son algunos de nuestros carteles!SOM LA SOLITÀRIA

El Col·lectiu Artístic La Solitària de Manlleu neix el 2007 a partir de la inquietud d’un grup de joves artistes amb ganes d’aportar el seu granet de sorra a la vida cultural de Manlleu i la comarca d’Osona. Prenent el relleu del CAJ (Comissió de Artistes Joves), La Solitària ens fem càrrec de la Sala d’exposicions Can Patalarga donant la oportunitat a artistes novells a d’exposar, organitzant exposicions col·lectives, cinefòrums, etc.

La Solitària disposem d’un taller (La Casa de la Solitària) que funciona com a espai de creació i de reunió. Aquest local, però, també serveix per realitzar cursos i tallers per aquells qui ho desitgin, així com a espai complementari a la Sala Can Patalarga.

Actualment, el col·lectiu està format per Guillem Pla, Berta Cabanas, Pol Robles, Marc Tañá, Jordi Tañá, Jacob Cabezas, Martina Tarabal, Ester Tarabal, Ester Molera i Eduard Moyano.


El Colectivo Artístico La Solitària de Manlleu nace en 2007 a partir de la inquietud de un grupo de jóvenes artistas con ganas de aportar su granito de arena en la vida cultural de Manlleu y la comarca de Osona. Relevando el CAJ (Comisión de Artistas Jóvenes), La Solitària nos encargamos de la sala de exposiciones Can Paralarga dando la oportunidad de exponer a artistas noveles, organizando exposiciones colecitas, cinefórums, etc.

La Solitària disponemos de un taller (La casa de la Solitària) que funciona como espacio de creación y de reunión. Éste local también sirve para realizar cursos y talleres para todos los que lo deseen, así como espacio complementario a la Sala Can Patalarga.

Actualmente, el colectivo está formado por Guillem Pla, Berta Cabanas, Pol Robles, Marc Tañá, Jordi Tañá, Jacob Cabezas, Martina Tarabal, Ester Tarabal, Ester Molera y Eduard Moyano.