dimecres, 2 de febrer de 2011

Arnau Musach i Adrià Ballús

Exposició d'Arnau Musach i Adrià Ballús a Can Patalarga

L’exposició s’inaugura el dissabte 5 de Febrer a les vuit de la tarda i es pot visitar del 5 al 27 de Febrer de 2011

Dos son els artistes que exposen a Can Patalarga aquest Febrer.

Com passa sempre que hi ha una parella d’artistes a la Sala, les propostes son diferents entre elles, alhora que agermanades pel fet de compartir espai. A l’exposició s’ens mostrarà les inquietuds artístiques d’Adria Ballus i Arnau Musach. La mostra constarà de varies fotografies y dibuixos.

Tots dos han participat en les mostres sobre violència de gènere, a més de formar part d’exposicions de l’escola de dibuix de Joan Varea.La exposición se inaugura el sábado 5 de febrero a las ocho de la tarde i se puede visitar del 5 al 27 de febrero de 2011.


Dos son los artistas que exponen en Can Patalarga este febrero.

Como pasa siempre que hay una pareja de artistas en la sala, las propuestas son diferentes entre ellas, a la vez que parecidas por el hecho de compartir espacio. A la exposición se nos mostrará las inquietudes artísticas de Adrià Ballús i Arnau Musach. La muestra constará de varias fotografías y dibujos.

Los dos han participado en las muestras sobre violencia de género, además de formar parte de exposiciones de la escuela de dibujo de Juan Varea.