divendres, 5 d’agost de 2011

AIGUA

Exposició col·lectiva de La Solitària

La col·lectiva refrescant de La Solitària

L’exposició s’inaugura el dissabte 6 d’agost a les vuit de la tarda i es pot visitar del 7 al 28 d’agost de 2011

En ple període estiuenc res ve mes de gust que una bona capbussada refrescant, i això proposa aquest Agost la Solitària, en la seva col·lectiva anual , un recull d’obres relacionades en mes o menys grau amb el líquid element, el que ens dona la vida, apaga incendis, rega els nostres camps, impulsava l’industria tèxtil i ens treu la set.

També inunda, colpeja en forma de tsunamis i ofega.

Dues cares d’una mateixa moneda, representades en tot el seu esplendor.
La colectiva refrescante de La Solitària

La exposición se inaugura el sábado 6 de agosto a las ocho de la tarde y se puede visitar del 7 al 28 de agosto de 2011En pleno periodo estival nada viene mas a gusto que una buena zambullida refrescante, y eso propone este agosto La Solitària, en su colectiva anual, una recopilación de obras relacionadas en más o menos grado con el líquido elemento, lo que nos da la vida, apagaincendios, riega nuestros campos, impulsaba la industria textil y nos quita la sed.

También inunda, golpea en forma de tsunamis y ahoga.

Dos caras de una misma moneda, representadas en todo su esplendor.