dimarts, 6 de setembre de 2011

CUBA, vida quotidiana

Exposició a Can Patalarga de Santi Sitjà Prat

Un viatge fotogràfic a la illa caribenya

L’exposició s’inaugura el dissabte 3 de Setembre a les vuit de la tarda i es pot visitar del 4 al 2 d'Octubre de 2011

Cuba, vida cotidiana, es un recull de fotografies sobre el viatge que va realitzar Santi Sitjà a Cuba el desembre del 2006. En Santi va recorrer Cuba amb transport públic per tal de poder conèixer els pobles i la gent d'una manera més propera, i poder fotografiar la seva vida quotidiana. Fer de simple espectador i reflectir en les fotos la societat cubana, la seva gent, arquitectura, activitats .... EL viatge el va iniciar a Santiago de Cuba i el finalitza a l' Havana.

Un viaje fotográfico a la isla caribeña

La exposición se inaugura el sábado 3 de Septiembre a las ocho de la tarde y se puede visitar del 4 al 2 de Octubre de 2011


Cuba, vida cotidiana, es un conjunto de fotografías sobre el viaje que realizó Santi Sitjà en Cuba en diciembre de 2006. Santi recorrió Cuba con transporte público para poder conocer los pueblos y la gente de una manera más cercana, y poder fotografiar su vida cotidiana.Hacer de simple espectador y reflejar en las fotos la sociedad cubana, su gente, arquitectura,actividades .... EL viaje lo inició en Santiago de Cuba y lo finaliza en La Habana.